years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

AFS tarjoaa lukuisia vaihto-ohjelmia englanninkielisessä Kanadassa, jossa vaihto-oppilaat sijoittuvat joko Ontarion tai Newfoundlandin provinssiin

Tässä ohjelmassa ikähaarukka on laajempi  kuin perinteisessä vuosiohjelmassa ranskankieliseen Kanadaan: 15 v – 18 v 9kk.  Vaihto-oppilas voi esittää toiveen koulun suhteen ja ohjelmaan voidaan hyväksyä myös nuoria, joilla on allergia tai erikoisruokavalio.   Rajoitteet saattavat kuitenkin  vaikuttaa kouluvalintaan. Koulut ovat korkeatasoisia ja ne eroavat toisistaan mm. harrastusmahdollisuuksien puolesta -valikoimasta löytyy niin ilmaisutaitoa, musiikkia kuin urheilulajeja.

Englanninkielisen Kanadan  ohjelmassa  koulun rooli on keskeinen, sillä koulu vastaa isäntäperhesijoituksesta perhehankintaan erikoistuneen yhteistyökumpaanin kanssa (Canada Homestay Network).  Isäntäperhe saa korvauksen vaihto-oppilaan ottamisesta. Myös koulut perivät maksun.  Sekä koulumaksu että isäntäperheelle maksettava korvaus sisältyvät osallistumismaksuun.

Vaihto-ohjelman aikana Kanadan  AFS toimii yhteistyössä koulun ja Canada Homestay Networkin  kanssa, on vaihto-oppilaan tukena sekä  järjestää valmennuksen ennen vaihtoon lähtemistä, sen aikana ja sen jälkeen.

Kysy lisää ohjelmasta AFS -toimistolta!

Vaihto-ohjelmaan sisältyy

 • Lennot edestakaisin
 • Isäntäperhe
 • Koulupaikka
 • Oma yhdyshenkilö kohdemaassa
 • Kattava sairaus- ja tapaturmavakuutus
 • 24/7 Hätäpäivystys
 • Koulukyydit
 • Apu hakuprosessissa
 • Viisumimaksu ja apu viisumin anomisessa
 • Lähtöorientaatioleiri
 • Orientaatioleirit vaihtovuoden aikana
 • Paluuorientaatioleiri