Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja | Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art.13-14

 

SISÄLLYSLUETTELO:
 • YHTEENVETO
 • TAVOITTEET JA TARKOITUS
 • AFS VERKOSSA
 • KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
 • HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN, KÄSITTELYN JA LUOVUTTAMISEN TARKOITUS
 • HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOVUTTAMINEN
 • SUOSTUMUS
 • TIETOJEN SIIRTÄMINEN MAAN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
 • TIETOJEN TARKISTAMISOIKEUS
 • TURVALLISUUS
 • VERKKOTEKNOLOGIA JA EVÄSTEET
 • KOLMANSIEN OSAPUOLTEN  NETTISIVUT JA AFS-VERKOSTON NETTISIVUT
 • ALAIKÄISET NUORET JA ALLE 13-VUOTIAAT LAPSET
 • OTA YHTEYTTÄ
 • MUUTOKSET TIETOSUOJAPERIAATTEISIIN

Päivitetty 22.5.2018

YHTEENVETO

 • AFS kerää ja käyttää antamiasi henkilötietoja;
 • AFS kerää ja käyttää henkilötietoja tarjotakseen palveluja sekä näiden palvelujen markkinointiin ja niistä tiedottamiseen, ja tutkimustyöhön;
 • Tuottaakseen palveluja, AFS voi siirtää henkilötietoja muille AFS-organisaatioille ja muille osapuolille, jotka osallistuvat AFS:n palvelujen tuottamiseen kotimaassa ja ulkomailla;
 • AFS siirtää henkilötietoja henkilötietoja ulkomaille säilyttääkseen niitä turvallisesti. Tällä hetkellä henkilötietoja säilytetään Yhdysvalloissa, Saksassa ja Thaimaassa.
 • Sinulla on oikeus milloin tahansa oikeus tarkistaa ja päivittää henkilötietosi.
 • Joissain tilanteissa sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi.
 • AFS voi käyttää (kolmannen osapuolen) evästeitä ja vastaavaa teknologiaa kerätäkseen tietoja siitä, miten käytät nettisivuja helpottaakseen näiden nettisivujen käyttöä;
 • Mikäli olet ala-ikäinen ja tarvitset huoltajasi suostumuksen henkilötietojen luovuttamiseen, pyydä huoltajaltasi lupa siihen.

Henkilötiedot sisältävät muun muassa nimen, kotiosoitteen, sähköpostiosoitteen, syntymäajan, puhelinnumeron, oppilaitoksen, opiskelualan, sosiaalisen median käyttäjätunnukset, kuva tai video, AFS:n vaihto-ohjelmaan liittyvät tiedot (ohjelman luonne, vuosi jne.), matkatiedot, vapaamuotoinen hakemus, ansioluettelo, terveyshistoria ja lääkätieteelliset taustatiedot sekä vastaukset yksittäisiin kysymyksiin.

Pyydämme huomioimaan, että tämä on yhteenveto tietosuojaperiaatteista, jonka tarkoitus on tarjota yleiskuva tietosuojasta. Yhteenveto ei korvaa tarkempaa kuvausta tietosuojaperiaatteista.

TAVOITTEET JA TARKOITUS

AFS Intercultural Programs, Inc. (yhdessä verkostoon kuuluvien jäsenorganisaatioiden ja tytäryhtiöiden kanssa, sillä tavoin kuin termit myöhemmin määritellään, joita yhdessä kutsutaan nimellä “AFS”) on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja turvaamaan henkilötietosi. AFS pyrkii tarjoamaan verkkosivuillaan tehokkaita palveluja käyttämällä antamiasi tietoja vastuullisesti. AFS kunnioittaa yksityisyyttäsi ja sitoutuu noudattamaan soveltuvia tietosuojaperiaatteita ja -lainsäädäntöä kaikkialla maailmassa.

Olemme koonneet AFS:n tietoturvaperiaatteet selventämään mitä tietoa keräämme, kuinka käytämme sitä ja mitä etua tiedon käyttäminen tuo sinulle verkkosivuillamme ja yhteistyössä AFS:n kanssa, kenelle ja miksi tietoa jaetaan, ja miten voit vaikuttaa tiedon käyttämiseen. Kerromme myös mitä toimenpiteitä teemme suojataksemme tiedot ja kuinka voit ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyvissä asioissa. Tietosuojakäytäntömme saattavat vaihdella eri maissa, jotta vastaamme paikallisiin tietosuojakäytäntöihin ja lainsäädäntöön. Haluamme tarjota tietoa päätöstesi tueksi ja pyydämme tutustumaan alla olevaan tekstiin.

AFS VERKOSSA

AFS ylläpitää useita nettisivuja joko itse tai kansainvälisen verkostonsa tai tai kolmansien osapuolten avulla. Näihin kuuluvat, mutta eivät rajoitu:

Millä tahansa näistä nettisivuista saatetaan pyytää ja/tai kerätä henkilötietoja alla kuvatulla tavalla, jotta voimme tarjota sinulle tietoa ja palveluita tai parantaa käyttökokemustasi. Jotkut nettisivuistamme tai tietyt nettisivujen osiot on tarkoitettu laajalle yleisölle kun taas toiset nettisivut tai niiden osiot on tarkoitettu vain AFS:n jäsenorganisaatioille (tai niiden edustajille) tai erikseen nimetyille ja valtuutuille kolmansille osapuolille, joiden kanssa AFS tekee tiivistä yhteistyötä tarjotakseen palveluja yksityishenkilöille (“jäsenorganisaatiot”), kuten esimerkiksi AFS-USA osoitteessa afsusa.org. Samalla tavoin jotkut nettisivut tai tietyt nettisivujen osiot on tarkoitettu rekisteröityneille käyttäjille (esimerkiksi vaihto-oppilastoiminnasta kiinnostuneet, vaihto-oppilastoimintaan parhaillaan osallistuvat ja vaihto-oppilastoimintaan aiemmin osallistuneet henkilöt (“osallistujat”)).

Tässä dokumentissa tytäryhtiöllä tarkoitetaan Sentio, Inc:iä, voittoa tavoittelematonta yhdistystä, jonka AFS Intercultural Programs Inc. on perustanut, ja joka keskittyy tarjoamaan vaihto-ohjelmia aikuisille. Pyydämme huomioimaan, että AFS:n jäsenorganisaatiot ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, jotka kuuluvat AFS:n kansainväliseen verkostoon, ja järjestävät yhdessä kansainvälisiä vaihto-ohjelmia, jotka perustuvat yhteisiin AFS Intercultural Programs Incin luomiin periaatteisiin ja käytäntöihin. AFS:n ohjelmiin sisältyy vaihto-oppilaiden sijoittaminen eri paikkakunnille eri maissa. Lisätietoa tästä löydät kohdasta KOLMANSIEN OSAPUOLTEN NETTISIVUT JA AFS-VERKOSTON NETTISIVUT.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

AFS kerää tietoa nettisivujensa käyttäjistä sekä kolmansista osapuolista, joiden kanssa teemme yhteistyötä, tarjotaksemme verkossa ja muulla tavoin kokemuksia, jotka vastaavat nettisivujen käyttäjien ja vaihtio-oppilastoimintaan osallistuvien henkilöiden tarpeita ja mielenkiintoa.

Tietojen kerääminen saattaa liittyä: (i) AFS:n ohjelmien tarjoamiseen, (ii) lisätietopyyntöjen käsittelyyn, (iii) palvelujen pyytämiseen ja tarjoamiseen, (iv) vaihto-ohjelmiin hakemiseen tai käyttäjäksi rekisteröitymiseen, (v) hakemuslomakkeiden täyttämiseen, (vi) viestintään ja kyselyihin vastaamiseen (esim. kyselytutkimukset, lisätietopyynnöt tai rekisteröitymisen vahvistaminen), (vii) käyttäjien toiveiden huomioimiseen, (viii) palvelupyyntöihin vastaamiseen (esim. uutiskirjeiden tilaaminen, arvontoihin osallistuminen) , (ix) yhteistyöhön kolmansien osapuolten kanssa kuten sosiaalisen median sivustoilta ja muilta nettisivuilta kerätty tieto, jotta voimme paremmin ymmärtää toiveitasi ja palvella sinua paremmin, (x) tietojesi ja yhteystietojesi päivittämiseen, (xi) AFS:n toiminnasta tiedottamiseen tai (xii) varainhankintaan.

AFS:n pyytämien ja/tai keräämien henkilötietojen laajuus vaihtelevat sen mukaan, miten ja missä laajuudessa toimit nettisivuillamme (ja millaisia palveluja, tietoja ja osallistumismahdollisuuksia haet, kuten vaihto-oppilasohjelmaan hakeminen).

Kerätyt tiedot saattavat sisältää mm. nimen, salasanan, kotiosoitteen, työosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, matkapuhelinnumeron, faksinumeron, paikkatiedon, syntymäajan, sukupuolen, opiskelupaikan ja tutkinnon, valmistumisvuoden, opiskelualan, käyttäjätunnuksen sosiaalisen median sivustoille kuten Facebook, Twitter, Instagram ja/tai LinkedIn, valokuvan tai videon, kansallisuuden, passin tiedot, oleskeluoikeuden, vakuutustietoja, AFS:n ohjelmaan liittyviä tietoja (kuten ohjelman luonne, vuosi jne.), matkatietoja, vapaamuotoinen lausunto, ansioluettelo, kielitaito, ammatti ja erityistaidot, terveyshistoria ja lääketieteelliset taustatiedot, ruokarajoitteet sekä erilaisia käyttäjätietoja vaihto-oppilasohjelmiin liittyen kuten koetulokset, arvioinnit, vastaukset yksittäisiin kysymyksiin, harrastukset ja muita erityisiä toiveita (esim. terveydentilaan liittyvät seikat, jotka vaikuttavat asumiseen tai muut vaihto-ohjelmaan vaikuttavat toiveet).

AFS voi myös kerätä muita henkilötietoja kuten tietoa käyttäytymisestä nettisivuillamme, toiveita viestintäkanavista, aggregoituja tietoja palveluidemme käytöstä sekä nimettömiä vastauksia kyselytutkimuksiin.

Tietojesi turvaamiseksi pyydämme, että et liitä sähköisiin viesteihin luottokorttisi numeroa ellei AFS sitä erikseen pyydä verkkomaksua varten.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN, KÄSITTELYN JA LUOVUTTAMISEN TARKOITUS

Kerääminen ja käyttäminen

AFS haluaa kertoa sinulle miten keräämme ja käytämme henkilötietoja, joita keräämme kun vierailet nettisivuillamme ja käytät tuotteitamme sekä palveluitamme. AFS ei kerää henkilötietoja tarpeettomasti. AFS:n tärkeimmat perusteet henkilörekisterin ylläpitämiseen ovat:

 • palvelujen tarjoaminen (verkossa ja muuten) kuten lisätietopyytöihin vastaaminen, hakemusten käsittely (esim. kun osallistuja täyttää hakemuksen, pyytää lisätietoa tai palveluja), ohjelmaan liittyvät sijoitusjärjestelyt (esim. koulujen ja isäntäperheiden valinta), vaihto-oppilasohjelman järjestäminen,  apurahojen hallinnointi ja yhteistyö AFS:n jäsenorganisaatioiden, tukijoiden ja palveluntuottajien kanssa tätä tarkoitusta varten
 • AFS:n palveluiden sekä luottavien kolmansien osapuolten palveluiden markkinointi ja viestintä
 • varainhankinta
 • kyselytutkimukset ja palautekyselyt, jotta voimme parantaa nettisivujamme, viestintäämme, markkinointikampanjoitamme sekä muuta viestintää
 • viestintä vaihto-oppilastoimintaan aiemmin osallistuneiden kanssa, jotta kuulet jatkossakin AFS:n toiminnasta (kuten markkinointikampanjat, koulutukset, julkaisut, isäntäperheiden ja vapaaehtoisten rekrytointi sekä uudet ohjelmat ja palvelut)

AFS säilyttää henkilötietoja ajan, joka on tarpeellista vaihto-oppilasohjelmien toteuttamista ja jälkimarkkinointia varten. Sinulla on koska tahansa mahdollisuus valita, että et halua AFS:n sähköposteja, uutiskirjeita ja kyselyjä, ottamalla yhteys AFS:ään. Sinulla on mahdollisuus oll antamatta henkilötietojasi tai päättää millaisia viestejä haluat meiltä. Näissä tapauksissa AFS ei välttämättä pysty tarjoamaan ja tiedottamaan toiminnastaan kuten esimerkiksi käsitellä hakemustasi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOVUTTAMINEN

Lisäksi AFS saattaa luovuttaa tietojasi seuraavissa tilanteissa:

 • kun olet antanut suostumuksen tietojen luovuttamiseen
 • kun henkilötietojen luovuttaminen on tarpeellista, jotta AFS voi tarjota toivomiasi palveluita (kuten vapaaehtoistehtäviä, ohjelmia tai kilpailuja)
 • kun AFS:n käyttämä alihankkija tai yhteistyökumppani tarvitsee henkilötietoja (esim. Luottokorttimaksun käsittely, asiakaspalvelu, markkinatutkimus tai rekisterinylläpito)
 • mikäli AFS yhdistyy toiseen organisaatioon
 • mikä tietojen luovutus perustuu lakiin, asetukseen tai tuomioistuimen päätökseen
 • hätätilanteessa kun henki, terveys tai henkilön omaisuus on vaarassa

Mikäli henkilötietoja luovutetaan edellä mainitulla tavalla, AFS pyrkii rajaamaan henkilötietojen laajuuden ja vastaanottajien määrän siihen mikä on tarpeellista kyseisessä tilanteessa. Kun tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, heidän tulee käsitellä tietoa tietosuojalainsäädännön ja asetusten mukaisesti.

Käytämme ja jaamme joskus tietoa, jos henkilöä ei voi tunnistaa, jotta voimme tarjota palveluja verkossa, parantaa nettisivujemme sisältöä ja ulkoasua, joka auttaa räätälöimään käyttökokemustasi, arvioida trendejä, kerätä laajoja demografisia käyttätietoja, harjoittaa tutkimusta, hallinnoida sivusta sekä vahvistaa markkinointi- ja branditoimenpiteitä.

SUOSTUMUS

Vierailemalla, käyttämällä ja palaamalla AFS:n nettisivuille hyväkdyt AFS:n toimassa olevat tietosuojaperiaatteet. AFS saattaa lisäksi pyytää sinua erikseen hyväksymään tietosuojaperiaatteet ja henkilötietojen keräämisen käytön ja jakamisen erillisellä suostumuksella, kuten hyväksyntä klikkaamalla “Hyväksyn” tai muulla myöntävällä toiminnalla ennen kuin voit käyttää ja edetä tietyille nettisivuille tai nettisivujen osille. Lisäksi, koska AFS on sitoutunut pitämään sinut ajan tasalla, AFS saattaa ottaa sinuun sähköpostitse, postitse, puhelimitse tai muulla tavoin tarjotakseen lisätietoa erilaisista mahdollisuuksia, tapahtumista, parannuksista tai muusta AFS:n toiminnasta, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Saatat saada postia tai muita viestejä AFS:n jäsenorganisaatioilta, tytäryhtiöltä Sentiolta tai kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa AFS tekee yhteistyöstä, ja tämä viestintä noudattaa kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöä. Sinulla on mahdollisuus pyytää, että sinut poistetaan AFS:n postituslistalta noudattamalla viestissä mainittua toimintatapaa tai ottamalla yhteyttä AFS:ään.  Mikäli olet alaikäinen ja tarvitsemme huoltajan suostumuksen, pyydä huoltajalta lupa ennen kuin luovutat henkilötietoja AFS.lle. Tällaisissa tilanteissa AFS voi myös ottaa yhteyttä huoltajaan (esim. sähköpostitse) suostumuksen saamiseksi.

Mikäli asut Yhdsvaltojen ulkopuolella, lainssäädäntö saattaa vaatii, että saamme sinulta suostumuksen ennen kuin lähetämme sinulla tietoja, jota et ole erikseen pyytänyt. Joissain tilanteissa suostumus on tulkittavissa lisätietopyynnöstä, palvelupyynnöstä tai sopimuksesta, tai siitä jos olet itse pyytänyt AFS:ltä tietoa tai toimenpiteitä. Lisäksi, suostumus katsotaan annetuksia silloin kun se on tarpeellista, jotta voimme täyttää pyytämäsi palvelun sopimusehdot. Hyväksymällä nämä tietosuojaperiaatteet annat AFS:lle luvan kerätä tietoja, jota voidaan pitää arkaluonteisena (esim. Etninen alkuperä, poliittinen vakaumus tai terveyshistoria). Voit kieltää AFS:ää luovuttamasai henkilötietojasi kolmansille osapuolille lukuunottamatta tilanteita jolloin (a) palveluntuottaja tarjoaa palveluja tai tietoa, jota olet erikseen pyytänyt AFS:ltä, (ii) tietojen luovuttaminen perustuu lakiin, (iii), tietojen luovutus perustuu kansalliseen, oikeudelliseen tai yleiseen etuun, (iv) tietojen luovuttaminen edistää henkilön elintärkeää etua, (v) tieto on kerätty julkisesta lähteestä, (vi) tietojen luovutus liittyy käyttäjäkokemukseen parantamiseen, historian tutkimukseen tai tilastolliseen tarkoitukseen, tai (VII) tietojen luovuttamiseen on tuomioistuimen päätös.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN MAAN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Kansainvälisenä organisaationa pyrimme tarjoamaan palveluja kaikkialla. Tämän vuoksi olemme perustaneet kansainvälisiä datakeskuksia, joissa säilytetään henkilötietoja. Keskukset sijaitsevat Yhdysvalloissa, Saksassa ja Thaimaassa, sekä mahdollisesti muualla maailmassa. Näihin datakeskuksiin on rajattu pääsy, joka on rajattu vain AFS:n työntekijöille, konsulteilla, palveluntarjoajille ja vapaaehtoisille, jotka käyttävät tietoja vain AFS:n toimintaan ja ohjelmien hallinnointiin. Toimintamme luonne vaatii meitä käsittelemään ja siirtämään tietojasi, mukaan luettuna henkilötietoja, AFS:n jäsenorganisaatioille, kolmansille osapuolille, datakeskuksiin sekä palveluntarjoajille, jotka sijaitsevat kotimaasi ulkopuolella. Saatamme käsitellä ja siirtää sinusta keräämiämme henkilötietoja sen maan rajojen ulkopuolelle, jossa tieto on kerätty, muun muassa maahan jossa valitsemasi AFS:n ohjelma toteutetaan. Kun hakeudut AFS.n ohjelmiin ja luovutat henkilötietosi AFS:lle, hyväksyt henkilötietojen siirtämisen ja käsittelyn. Vaikka tietosuojaan liittyvä ja muu lainsäädäntö ei aina vastaa kotimaasi lainsäädäntöä, AFS pyrkii suojelmaan henkilötietojasi tässä dokumentissa mainittujen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti sekä soveltua lakeja noudattaen.

TIETOJEN TARKISTAMISOIKEUS

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (GDPR) sekä muiden maiden tietosuojalaisäädäntö takaavat käyttäjille tiettyjä oikeuksia.

Mikäli haluat tarkistaa käsitteleekö AFS henkilötietojasi tai pyytää saada nähdä henkilötiedot joita AFS:llä saattaa olla sinusta, ota yhteyttä. Voit halutessa pyytää saada nähdä henkilötiedot, joita AFS:n on kerännyt sinusta tai pyytää lisätietoa henkilötietojen käsittelyn perusteista, tietojen luonteesta, tietojen jakamisesta AFS:n ulkopuolelle, tietolähteestä (jos et ole itse antanut tietoja AFS:lle) ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Sinulla on oikeus pyytää korjata ja täydentää henkilötietoja, jos ne eivät pidä paikkaansa. Voit pyytää, että AFS poistaa henkilötietosi tai lopettaa niiden käsittelyn, tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. Voit myös pyytää, että AFS ei käytä henkilötietojasi suoramarkkinointiin. Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä AFS:n tietosuojavastaavaan, yhteyshenkilöön Suomessa sekä tietosuojasta vastaaviin viranomaisiin, mikäli olet tyytymätön tapaan, jolla AFS käsittelee henkilötietojasi.

Jotta varmistat, että henkilötietosi ovat ajan tasalla, kannustamme sinua tarkistamaan ja päivittämään ne säännöllisesti. Voit tarkistaa ja päivittää yhteystietosi verkossa tai ottamalla yhteyttä AFS:ään. Saatamme myös ottaa sinuun yhteyttä henkilötietojen päivittämistä varten. Huomioithan, että turvataksemme henkilötietosi, saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Henkilötietojen tarkistusoikeutta ei voi käyttää puhelimitse. Mikäli haluat henkilötietojen tarkistamisen jälkeen pyytää, että profiilisi tai hakemuksesi poistetaan tietosi poistetaan tai jäädytetään, tai päivittää henkilötietosi, pyrimme toimimaan näin ilman tarpeetonta viivettä. Joissain tapauksissa emme voi toteuttaa pyyntöäsi välittömästi lakiin perustuvasti säilyttämisvelvollisuudesta johtuen. Lisäksi, jotkut tiedot säilytetään pidempään tai pysyvästi varmuuskopiointijärjestelmissä tai lokitiedostoissa teknisistä, taloudellisesti tai juridisista syistä. Tämän vuoksi emme voi aina välittömästi poistaa tietojasi kaikista AFS:n järjestelmistä.

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä voit ottaa yhteyttä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin.

TURVALLISUUS

AFS huomioi tietoturvan tärkeyden ja arvioi sekä parantaa säännöllisesti teknisiä, fyysisiä ja logistisia tietoturvakäytäntöjään. Kaikki AFS:n nettisivut ja palvelimet on pyritty suojaamaa niin, että henkilötietosi ovat turvassa vahingosta, katoamisesta, väärinkäytöstä, lainvastaisesta tai uvattomasta käytöstä, luovuttamisesta tai muutoksesta johtuvista riskeistä. Vaikka tietoturvaa on mahdotonta taata verkossa tai muualla, AFS pyrkii turvaamaan tietosi käyttämällä tarpeellisia hallinnollisia ja teknisiä turvatoimenpiteitä mukaan lukien salasanojen suojaaminen, 256-salausmenetelmä (tai pidemmälle kehittyneitä menetelmiä) jotka pohjautuvat Digicert Inc:n sertifikaattiin. Tämä mahdollista SSL-suojauksen (Secure Sockets Layer), joka auttaa turvaamaan tietosi salaamalla ne tiedonvälityksen aikana tietomurtoja vastaan. AFS:llä on käytössä palomuureja, tunkeilijan havaitsemisjärjestelmiä seka viruksentorjuntaohjelmistoja, joita päivitetään ja tarkkaillaan säännöllisesti. Fyysisesti palvelimet on suojattu ympärivuorokautisella valvonnalla sekä tarpeellisilla sähkövirta-, ilmastointi- ja palotorjuntajärjestelmillä. IT-asiantuntijamme käyttävät salausta aina kun mahdollista estääkseen suoran pääsyn tietokantoihin tallennettuihin tietoihin. Tietokantoihin pääsy on rajattu autentikointijärjestelmällä, joka perustuu yksilöityyn käyttäjänimeen ja salasanaan. Käyttäjien pääsy tietokantaan on rajattu heidän vastuualueeseensa liittyviin tietoihin. Salassapitosopimukset on otettu käyttöön muun muassa klikkaamalla hyväksyttävässä suostumuksessa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain, jotta käyttäjät sitoutuvat pitämään tiedot luottamuksellisina.

VERKKOTEKNOLOGIA JA EVÄSTEET

AFS ja kolmannet osapuolet saattavat käyttää evästeitä, näkymättömiä pixeleitä sekä verkkojälitteitä (web beacons) kerätäkseen sinusta tietoa kun vierailet nettisivuillamme. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään verkkopalvelimelta selaimeesi ja jota säilytetään tietokoneesi kovalevyllä. AFS:n evästeet antavat tietokoneellesi yksilöidyn tunnisteen, josta tulee tunnisteesi aina kun palaat AFS:n nettisivuille.

Evästeet on suunniteltu säästämään sinun aikaasi, sillä ne auttavat meitä räätäilöimään vierailusi nettisivuilamme ilman, että sinun tarvitsee muistuttaa meitä toiveista joka kerta kun vierailet nettisivuillamme. AFS:n evästeitä ei ole suunniteltu vahingoittamaan sinun tiedostojasi eivät ne voi lukea muita tiedostoja tietokoneesi kovalevyllä.

Evästeet auttavat yksilöimään vierailusi AFS:n verkkosivuilla seuraavin tavoin:

 • eväste muistaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, jotta kirjautuminen seuraavalla vierailulla sujuu helpommin ja nopeammin
 • Evästeet varmistavat, että näet sopivat kehykset ja sisältöä
 • Evästeiden avulla saat pyytämäsi tiedon
 • Evästeet auttavat AFS:ää tarjoamaan tietoa, joka vastaa kiinnostustasi ja sijaintiasi

AFS:n evästeet on rajattu vain AFS:n nettisivuille eivätkä ne seuraa sinua kun siirryt AFS:n nettisivuilta muualle verkkoon. AFS seuraa nettisivujensa käyttöä, jotta voimme paremmin vastata  tarpeisiisi ja auttaa löytämään tietoa jatkossa. Huomio, että AFS:n evästeiden lisäksi tietokoneellesi saatetaan tallentaa kolmannen osapuolen evästeitä. AFS ei ole vastuussa kolmannen osapuolen evästeistä tai kolmannen osapuolen teknisistä ratkaisuista tai käytännöistä.  

Nettisivuilla näytettävästä sisällöstä riippuen, myös kolmannen osapuolen evästeitä saatetaan käyttää. Näitä voivat olla esimerkiksi Google Analytics, Salesforce, Pardot, WordPress, Addthis, Mailchimp, Hotjar, Telligent Analytics, Ustream, Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Squarespace, Bridge, Amazon AWS ja  CloudFlare.Kuten useimmilla nettisivuilla, AFS kerää tietoa automaattisesti ja säilyttää sitä lokitiedostoissa. Tämä tieto sisältää IP-osoitteen (Internet Protocol), selaintyypin, Internetpalveluntoimittajan (ISP), tulo- ja lähtösivun osoitteen, käyttöjärjestelmän, vierailun ajankohdan ja clickstream-tiedot. AFS käyttää tätä tietoa, jossa ei yksilöidä käyttäjiä, hallinnoidakseen nettisivuja, seurataakseen käyttäjien siirtymistä nettisivujen sisällä ja arvioidakseen käyttäjätietoa kokonaisuutena.

Joissain sähköposteissa AFS käyttää “click-through URL” -linkkejä ohjatessaan käyttäjän AFS:n nettisivuille. Kun käyttäjä klikkaa tällaista linkkiä, he siirtyvät AFS:n nettisivuille verkkopalvelimen kautta. Click-through -linkkien käyttäminen auttaa arvioimaan AFS:n viestintää ja käyttäjien kiinnostusta eri teemoja kohtaan. Mikäli et halua antaa tätä tietoa, voit olla klikkaamatta sähköpostin tekstissä ja kuvissa olevia linkkejä. Lisäksi AFS saattaa käyttää verkkojäljittimiä, jotka ovat pieniä graafisia elementtejä, selvittääkseen millä AFS:n nettisivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka tehokkaasti käyttäjät löytävät tietoa.  Verkkojäljittimet auttavat lähettämään viestejä muodossa, jotka käyttäjät voivat lukea, ja selvittämään onko vastaanottaja avannut sähköpostiviestiä, jotta voimme varmistua, että lähetämme vain viestejä, jotka kiinnostavat asiakkaitamme.

Mikäli et halua hyödyntää evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia. Käyttämästäsi selaimesta riippuen saatat voida (i) hyväksyä tai hylätä yksittäisiä evästeitä tai (ii) estää selainta hyväksymästä mitään evästeitä. Ota yhteydessä selaimen jälleenmyyjään tai valmistajaan lisätietoja varten. Evästeiden hylkääminen saattaa vaikuttaa siihen, mitä toimenpiteitä voit tehdä nettisivuilla ja miten AFS voi tunnistaa sinut seuraavalla vierailulla nettisivuilla.

AFS käyttää verkkojäljittimiä ja näkymättömiä pixeleitä myös laskeakseen kuinka monta kertaa sivuilla vieraillaan. Nämä tiedot kerätään ja käytetään aggregoituina eivätkä sisällä henkilötietoja. AFS käyttää keräämiään tietoja ohjelmien ja sisällön parantamiseksi.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN NETTISIVUT JA AFS-VERKOSTON NETTISIVUT

Voidakseen tarjota sinulle tietoa, AFS saattaa lisätä nettisivuilleen linkkejä AFS:n ulkopuolisille sivuille. AFS ei ole vastuussa näiden nettisivujen sisällöstä mukaan lukien mutta ei rajoittuen mainoskampanjoihin ja markkinointikäytäntöihin.

AFS suojelee käyttäjien tietoja AFS:n omistamilla ja ylläpitämillä nettisivuilla, mutta ei voi hallita tai olla vastuussa tietosuojaperiaatteista kolmansien osapuolten nettisivuilla mukaan lukien yksityisten henkilöiden ylläpitämät sivustot.

AFS:n nettisivuilla mainituilla kolmansien osapuolten nettisivuilla on omat tietosuojaperiaatteet ja turvatoimenpiteet. AFS ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojaperiaatteista, -käytännöistä eikä turvatoimenpiteistä. Kehotamme sinua ottamaan yhteyttä kolmansiin osapuoliin ennen henkilötietojen luovuttamista, mikäli sinulla on kysymyksiä näiden sivustojen tietosuojaperiaatteista, -käytännöistä tai turvatoimenpiteistä. Suosittelemme, että tutustut kolmansien osapuolten nettisivuilla mainittuihin tietosuojaperiaatteisiin ymmärtääksesi miten nuo nettisivut keräävät, käyttävät ja säilyttävät tietoa.

Kukin AFS:n jäsenorganisaatio on vastuussa heidän nettisivuillaan olevasta sisällöstä (esimerkiksi Yhdysvalloissa AFS-USA on vastuussa afsusa.org nettisivusta). Vaikka tässä dokumentissa kerrotaan miten keräämme, käytämme, jaamme ja säilytämme tietojasi kaikilla AFS:n nettisivuilla, AFS:n tietosuojakäytännöt saattavat vaihdella eri maissa, jotta ne vastaavat paikallisia tietosuojakäytäntöjä ja lainsäädäntöä. Siksi AFS:n jäsenorganisaatio saattaa julkaista nettisivuillaan täydentäviä tietosuojaperiaatteista. Kun vierailet AFS:n jäsenorganisaatioiden nettisivuilla, tutustu huolellisesti näiden sivujen tietoturvaperiaatteisiin ja ota yhteyttä kyseisiin AFS:n jäsenorganisaatioon mikäli sinulla on kysymyksiä.

ALAIKÄISET NUORET JA ALLE 13-VUOTIAAT LAPSET

AFS ei kerää tai pyydä henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta. AFS ei kuitenkaan voi aina varmistaa nettisivujen käyttäjien ikää. Mikäli käy ilmi, että henkilötiedot on jättänyt alle 13-vuotias lapsi, poistamme tiedot välittömästi. Lisäksi, mikäli alaikäinen (kuten laki määrittelee alaikäisen) luovuttaa AFS:lle henkilötietojaan ilman huoltajan suostumusta, poistamme tiedot ellei huoltaja hyväksy tietojen luovutusta.

OTA YHTEYTTÄ

Jos haluat kysyä AFS:n tietosuojaperiaatteista tai -käytännöstä tai pyytää lisätietoa, voit ottaa yhteyttä:

Sähköpostitse
[email protected]

postitse
AFS Intercultural Programs Finland ry
ATT: Tietosuoja
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki

AFS:n tietosuojavastaava
Maria Grazia Brizi
71 West 23rd Street, 6th Floor, New York, NY 10010 USA
Tel: +1.212.209.0922  | E-mail: [email protected]

Suomessa tietosuoja-asioissa yhteyshenkilö on Anja Kahri,
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki

[email protected], 040 544 2346

MUUTOKSET TIETOSUOJAPERIAATTEISIIN

AFS voi muuttaa näitä tietosuojaperiaatteita silloin kun se on tarpeellista yleisten tietosuojavaatimusten tai toiminnan kannalta tai vastatakseen käyttäjien, osallistujien, jäsenorganisaatioiden, kumppaneiden, strategisten kumppaneiden ja palveluntuottajien tarpeisiin. Päivitetyt tietosuojaperiaatteet löytyvät AFS:n nettisivuilta päivämäärällä varustettuna, jotta tiedät aina milloin dokumentti on viimeksi päivitetty.

×

 

Hei!

Laita meille viestiä niin vastaamme sinulle aukioloaikojemme (ma-pe 9-16) puitteissa mahdollisimman pian. Terveisin Suomen AFS

×