Jos olet jo AFS:n isäntäperhe ja etsit tarkempia ohjeita mm. koulukirjoihin, kulukorvauksiin tai matkustamiseen liittyen, niin kaikki nämä ohjeet löytyvät isäntäperheiden Global Family Tools -alustalta. Mikäli et muista tunnuksiasi tai sinulla on jotain muuta kysyttävää niin olethan yhteydessä [email protected].

AFS saapuminen Suomeen

Kuinka valmistautua tulevaan?

Oppilaiden saapuminen

Kun sopiva oppilas on löytynyt ja olette päättäneet ryhtyä isäntäperheeksi, AFS hoitaa oppilaiden matkajärjestelyt ja ilmoittaa perheelle koska oppilas saapuu. Meillä on käytössä isäntäperheille oma työkalu, jonka avulla tieto on ajantasaista ja perheen on helppo tutustua jo etukäteen AFS:n tarjoamiin tukimateriaaleihin. Ennen oppilaiden tuloa paikalliset vapaaehtoiset järjestävät oman alueensa isäntäperheille infotilaisuuden, missä käydään läpi käytännön toimintaa ja tutustutaan muihin alueen isäntäperheisiin. 

Hyvin usein perheet haluavat itse tulla toivottamaan oppilaan tervetulleeksi Suomeen ihan lentokentälle asti, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, AFS järjestää oppilaiden kuljetuksen aina kotipaikkakunnalle asti. Tulo on oppilaille tunteikas päivä ja myös perhe pääsee tutustumaan lentokentällä AFS:n henkilökuntaan, muihin isäntäperheisiin ja oppilaisiin.

AFS paikallinen vapaaehtoistoiminta

Onko alueellamme muita vaihto-oppilaita?

Paikallinen vapaaehtoistoiminta

Suomeen tulon jälkeen AFS:n vapaaehtoiset järjestävät vaihto-oppilaille tulo-orientaatioleirin, missä tutustaan tarkemmin ohjelman sääntöihin, Suomen kulttuuriin ja vietetään mukava viikonloppu yhdessä muiden vaihto-oppilaiden kanssa.

Vaihdon aikana jokainen isäntäperhe ja vaihto-oppilas kuuluvat alueella toimivaan paikallisyhdistykseen, joka toimii tukena vaihto-ohjelman aikana ja järjestää ohjelmaa. Erityisen suosittuja ovat mm. eri kulttuurien maaillat, missä tutustutaan oppilaan omaan kulttuuriin ja tehdään yhdessä sen maan ruokaa. Aktiviteetteihin kuuluu usein myös yhteiset ulkoilutapahtumat, alueen turistikohteissa vierailu, kahvittelut, vertaistukiryhmät, juhlapäivien juhliminen jne.Nämä tilaisuudet ovat avoimia koko perheelle ja myös isäntäperheet voivat halutessaan osallistua tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Paikallisyhdistysten toiminta vaihtelee paikkakunnittain.

Koulunkäynti Suomessa AFS

Mitä koulua vaihto-oppilas käy?

Koulunkäynti Suomessa

Oppilaan koulu määräytyy isäntäperheen asuinpaikan mukaan. Mikäli perheellä on toiveita koulun suhteen niin pyrimme hakemaan koulupaikkaa perheen toivomasta koulusta. Usein vaihto-oppilaiden toivotaankin käyvän samaa koulua kuin perheen muut lapset.

Kaikki Suomeen tulevat oppilaat ovat lukioikäisiä, eli he käyvät joko suomen- tai ruotsinkielistä lukiota yhdessä paikallisten oppilaiden kanssa. AFS:n pyynnöstä jokaiselle oppilaalle on nimetty oma yhdysopettaja, joka auttaa nuorta kouluun liittyvien käytännön asioiden kanssa. Myös perhe voi olla yhteydessä yhdysopettajaan.

AFS korvaa oppilaiden koulukirjoihin ja -matkoihin liittyvät kustannukset, mikäli ne täyttävät AFS:n vaatimukset. Perhe saa näistä lisätietoa ennen oppilaan saapumista. Mikäli sinulla on tähän liittyen kysyttävää niin voit olla yhteydessä [email protected].

Sopeutuminen arkeen AFS

Miten kommunikointi kotona onnistuu?

Sopeutuminen & kielen opiskelu

Oppilaat aloittavat vaihto-ohjelman haasteiden tunnistamisen ja uuteen kulttuuriin tutustumisen jo ennen Suomeen saapumista. Opettavaisten orientaatioleirien lisäksi nuorten sopeutumista tukee koko vaihto-ohjelman ajan virtuaalinen AFS Student Learning Journey, jonka tarkoitus on auttaa nuoria kasvamaan yksilöinä ja ymmärtämään vaihto-ohjelman eri vaiheita. Isäntäperheiden tukimateriaaleissa ja infotilaisuuksissa käydään läpi vaihto-oppilaiden sopeutumiskäyrää ja keskustellaan erilaisista arjen avaimista, joiden esiintuominen heti vaihto-ohjelman alussa auttaa oppilasta ja perhettä löytämään yhteisen tavan toimia arjessa.

Usein perheiden ja vaihto-oppilaiden yhteinen kieli on englanti etenkin vaihto-ohjelman alussa. Monet Suomeen tulevat nuoret ovat valmiita opiskelemaan myös suomen kieltä ja osa lähteekin Suomesta kotiin sujuvan kielitaidon kanssa. Isäntäperheen sanoin: “Rallienglanti on käytössä kätevä ja perusasiat menee suomeksikin. Vaihto-oppilaan ottaminen kotiin laskee kynnystä puhua vierasta kieltä kotona ja auttaa ymmärtämään ettei kieltä tarvitse puhua täydellisesti.” Tämän kokemuksen myötä kielitaito karttuu siis sekä isäntäperheellä että vaihto-oppilaalla. AFS tukee vaihto-oppilaan suomen tai ruotsin kielen opiskelua 80 eurolla ohjelman aikana. Tämän voi käyttää itse valitsemaansa kielikurssiin.

Vaihtoon Quebeciin

Kuka auttaa meitä arjessa?

Tuki isäntäperhekokemuksen aikana

Paikalliset vapaaehtoiset ja AFS:n toimistossa työskentelevä asiantunteva tukitiimi tukee perheitä koko heidän isäntäperhekokemuksensa aikana. Tämän lisäksi jokaisella isäntäperheellä ja vaihto-oppilaalla on oma yhdyshenkilö, joka toimii molempien osapuolten tukihenkilönä ja tarvittaessa auttaa konfliktitilanteiden selvittämisessä. Tämä luotettava aikuinen pitää kuukausittain yhteyttä vaihto-oppilaaseen ja keskustelee hänen kanssaan vaihtokokemuksen etenemisestä ja nuoren sen hetkisistä kuulumisista.

AFS on maailmanlaajuinen järjestö, jolla on Suomessa yli 75 vuoden kokemus vaihto-ohjelmien järjestämisestä. Suomen toimintamme tukena toimii koko maailman laajuinen verkostomme, johon kuuluu mm. kansainvälinen riskienhallintatiimi sekä juridiikan ja lääketieteen asiantuntijoita. AFS:n hätäpäivystykseen voi soittaa ympäri vuorokauden äkillisissä hätätapauksissa; kuten kriisissä, onnettomuuden tai äkillisen vakavan sairastumisen sattuessa. Päivystäjä on tarvittaessa yhteydessä oppilaan kotimaahan.

AFS vakuutukset

Kuka maksaa mitäkin vaihdon aikana?

Vakuutukset ja kulut

AFS tukee vaihto-oppilaita heidän ohjelmansa aikana ja kattaa osan kuluista. Yhteenvedon siitä, mitä kuluja AFS korvaa näet tältä sivulta. Vaihto-oppilas vastaa itse vaatekuluistaan, henkilökohtaisista menoistaan ja harrastuksistaan. Koska vaihto-oppilas tulee perheenjäseneksi eikä vieraaksi, häntä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin perheen lapsia.

AFS on ottanut kaikille vaihto-oppilaille sairaus- ja tapaturmavakuutuksen. AFS maksaa kustannukset yli 3 km:n koulumatkoista. Vaihto-oppilaat osallistuvat tulo- ja loppuorientaatioihin, jotka järjestetään yleensä viikonlopun mittaisina leireinä. AFS maksaa leirin kustannukset ja korvaa leiripaikkakunnalle menosta aiheutuvat matkakulut. Kaikki kulukorvaukset hoidetaan sähköisen järjestelmän kautta, joihin isäntäperhe saa tunnukset AFS:n toimistolta.

Lomat ja matkustaminen isäntäperhe AFS

Voimmeko lähteä yhdessä lomalle?

Lomat ja yhdessä matkustaminen

Vaihto-oppilas on perheenjäsen, ei vieras, joten hänen toivotaan viettävän lomat yhdessä perheen kanssa perheen toivomalla tavalla. Olisi tämä sitten kotona vietetty joululoma, mökkeilyä viikonloppuisin tai hiihtolomareissu jossain muualla. Vaihto-oppilas voi matkustaa perheen kanssa ilman erillistä lupaa AFS-toimistolta. Jos matka on kouluaikana, vaihto-oppilaan on itse pyydettävä poissaololupa rehtorilta tai yhdysopettajalta. Sen sijaan oppilaan oman perheen matkustamista Suomeen vaihto-ohjelman aikana ei suositella, sillä tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia oppilaan sopeutumiseen.

Vaihto-oppilas voi vierailla isäntäperheen sukulaisten, toisen vaihto-oppilaan tai koulukavereidensa luona, kunhan isäntäperheen ja vastaanottavan perheen kanssa on sovittu asiasta. Yksin tai yhdessä muiden oppilaiden kanssa matkustaminen on mahdollista ainoastaan isäntäperheen ja AFS-toimiston hyväksymisen myötä.

Isäntäperheiden kokemuksia

Paras tapa ymmärtää millaista isäntäperheiden arki on, mitä siihen kuuluu ja mitä kannattaa hakuvaiheessa ottaa huomioon, on osallistua AFS:n ilmaisiin isäntäperheinfo-webinaareihin, joissa AFS-tiimi yhdessä toiminnassa mukana olevien perheiden kanssa kertoo yksityiskohtaisemmin isäntäperheydestä ja perheet jakavat omia kokemuksiaan.

Ilmoittaudu webinaariin
×

 

Hei!

Laita meille viestiä niin vastaamme sinulle aukioloaikojemme (ma-pe 9-16) puitteissa mahdollisimman pian. Terveisin Suomen AFS

×