Hallitukseen kuuluu 8-10 jäsentä, jotka valitaan loka-marraskuussa yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenen kausi on kaksi vuotta.

Hallitustyö on vapaaehtoistyötä

 

Järjestömme toiminta niin Suomessa kuin muissakin maissa perustuu vapaaehtoisten panokseen. Myös kaikki hallituksen jäsenet ovat AFS:n vapaaehtoisia. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus asettua ehdolle, ja jokainen jäsen voi äänestää hallituksen jäsenten vaalissa. Jäsenenä voit siis vaikuttaa vaikuttaa osallistumalla yhdistyksen vuosikokoukseen.

Hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että vuosikokouksessa asetetut tavoitteet saavutetaan. Kokousten aiheina ovat muun muassa yhdistyksen talous, strategian kehittäminen sekä toimintasuunnitelman seuranta. Hallituksen jäsenet tekevät kokousten välilä valmistelevia töitä tahoillaan. Vaaleilla valittujen jäsenten lisäksi myös Suomen AFS:n toiminnanjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin.

Jos olet kiinnostunut hallituksen toiminnasta, sinulla on ideoita tai kysymyksiä, ota yhteyttä hallitukseen [email protected]

1*hD17d9yFWySQaMQZRH44pA

Suomen AFS:n hallituksen jäsenet 2018-2019

Anni Siltanen (puheenjohtaja)
Iisa Mattila (varapuheenjohtaja)
Juhani Puisto
Laura Rinne
Anne Dahl
Tiina Lehikoinen
Riikka Uljas-Bärman
Minttu Karppelin
Aleksi Aukia (varajäsen)
Riikka Hirvikallio (varajäsen)