AFS on vapaaehtoistoimintaan perustuva
ja voittoa tavoittelematon
kansainvälisyyskasvatusjärjestö.

Suomen AFS on poliittisesti, taloudellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vapaaehtoistoimintaan perustuva kansainvälisyyskasvatusjärjestö, joka harjoittaa nuorisovaihtoa.

Maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu yli 50 000 vapaaehtoista ja noin 800 palkattua työntekijää.

AFS:n ohjelmiin on maailmanlaajuisesti osallistunut jo puoli miljoonaa nuorta.

Suomen AFS:n arvot, tavoitteet ja missio

27.10.2018 hyväksytty strategia

Suomen AFS:n arvoja ovat

 • monimuotoisuus
 • yhdenvertaisuus
 • vapaaehtoisuus
 • yhteisöllisyys
 • uteliaisuus

Suomen AFS:n eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet sisältävät sellaiset periaatteet, joita kaikkien AFS Intercultural Programs Finland ry:n (Suomen AFS) työntekijöiden, hallituksen jäsenten, jäsenten, paikallisyhdistysten ja niiden jäsenten sekä vapaaehtoisten tulee noudattaa. Eettisten ohjeiden tarkoituksena on auttaa toimimaan ja tekemään sellaisia päätöksiä, jotka ovat sopusoinnussa AFS Intercultural Programsin (AFS) perusarvojen, tavoitteiden ja tehtävien kanssa. 

Alla on tiivistelmä eettisistä ohjeista; eettiset ohjeet kokonaisuudessaan voi pyytää sähköpostitse osoitteesta: [email protected].

 1. AFS pyrkii toiminnallaan välittämään uskonsa jokaisen ihmisen, kansan ja kulttuurin arvokkuuteen ja sisäiseen arvoon. 
 2. AFS kannustaa toimimaan vastuullisesti ja työskentelemään rauhan ja ymmärryksen puolesta monimuotoisessa maailmassa. 
 3. AFS:n perustaa toimintansa perusarvoihin, kuten erilaisuuden kunnioittamiseen, herkkyyteen ja suvaitsevaisuuteen. 
 4. Kaikkien, joita nämä ohjeet koskevat, tulee:
 • Toimia tehtävissään oikeudenmukaisesti ja rehellisesti.
 • Toimia hyvässä yhteistyössä keskinäisen kunnioituksen hengessä.
 • Toimia avoimesti ja nuorten parhaaksi.
 • Sitoutua näihin eettisiin ohjeisiin ja edistää niitä arjessa.
 • Suojelemaan niitä, jotka ilmoittavat eettisten ohjeiden rikkomisesta.
Ambulanssi AFS historia

Ambulanssikuljettajat rauhanlähettiläinä

AFS:n historia

Kuinka vapaaehtoiset ambulanssikuljettajat muuttivat pelastusoperaationsa kansainväliseksi oppilasvaihto-järjestöksi

Järjestön perustivat vuonna 1914 ensimmäisen maailmansodan syttymisen jälkeen Pariisissa nuoret amerikkalaiset, jotka tarjoutuivat vapaaehtoisiksi ambulanssinkuljettajiksi ensimmäisen maailmansodan taistelutantereille. He jatkoivat toimintaansa myös toisen maailmansodan läpi. Toisen maailmansodan päätyttyä ambulanssikuljettajat halusivat suunnata voimavaransa rauhan edistämiseen.

He olivat oppineet kantapään kautta, että paras tapa murtaa ennakkoluuloja on henkilökohtainen kontakti vieraaseen kulttuuriin. Vaihto-oppilastoiminta käynnistyi vuonna 1947 Saksan ja Yhdysvaltojen välillä.

Ensimmäiset suomalaiset vaihto-oppilaat lähtivät matkaan syksyllä 1948, juuri AFS:n kautta. Sen jälkeen 10 000 suomalaista on osallistunut AFS:n vaihto-ohjelmaan. Samoin Suomeen on saapunut AFS:n kautta tuhansia ulkomaalaisia nuoria.

Nykyään AFS toimii 100 maassa. Joka vuosi AFS:n kautta lähtee vaihto-oppilaaksi yli 10 000 nuorta, joukossa parisataa suomalaista.

Lue lisää AFS:n historiasta
Educa-messut 26.1.2018

Liity AFS:n jäseneksi ja tue toimintaamme!

Liity AFS:n jäseneksi
19944244_1623497781007672_3665679007038526729_o

Vaihtovuodella voi olla koko elämän mittainen vaikutus

Tutkimustietoa AFS-vaihtareista

Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan entiset AFS-vaihto-oppilaat ovat hyötyneet selkeästi lukioaikana ulkomailla viettämästään vaihto-oppilasvuodesta. Tutkimukseen osallistui yli 2 000 entistä vaihto-oppilasta 15 eri maasta.

Entiset vaihto-oppilaat puhuvat vertaisryhmää todennäköisemmin vähintään yhtä vierasta kieltä sujuvasti, heillä on ystäviä eri kulttuureista ja he hakeutuvat kansainvälisiin työtehtäviin. Vaihto-oppilasvuotta seuraa usein lisää opiskelijavaihtoja, työskentelyä ulkomailla, kansainvälistä vapaaehtoistyö ja monikulttuurisia avioliittoja. Tutkimustulokset viittaavat, että kulttuurienvälinen vuorovaikutus on osa entisten vaihto-oppilaiden arvomaailmaa ja he kannustavat myös omia lapsiaan opiskeluun ulkomailla.

Lue tästä 2016 tehdystä tutkimuksesta

AFS:n yhteistyökumppanit

UNESCO eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ja AFS ovat huhtikuussa 2015 sopineet yhteistyökumppanuudesta.

UNESCO on yksi Yhdistyneiden kansakuntien itsenäisistä erityisjärjestöistä, jonka tarkoituksena on kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla edistää rauhaa ja kansojen välistä yhteistyötä.

Yhteistyön aloittamisessa vahvana motivaationa on järjestöjen yhteinen arvomaailma AFS:n mission sisältäessä kulttuurien välisen ymmärryksen rakentamisen oikeudenmukaisemman ja rauhanomaisen maailman luomiseksi.

×

 

Hei!

Laita meille viestiä niin vastaamme sinulle aukioloaikojemme (ma-pe 9-16) puitteissa mahdollisimman pian. Terveisin Suomen AFS

×