AFS on vapaaehtoisten vetämä ja perustama, voittoa tavoittelematon kansainvälisyyskasvatusjärjestö. Maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu yli 40 000 vapaaehtoista ja noin 800 palkattua työntekijää.

Suomen AFS on poliittisesti, taloudellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vapaaehtoistoimintaan perustuva kansainvälisyyskasvatusjärjestö, joka harjoittaa nuorisovaihtoa. Sen tavoitteena on edistää rauhaa, suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten ja kulttuurien välillä tasa-arvoisemman maailman luomiseksi.

Mitä me tavoittelemme

AFS antaa mahdollisuuden vastuuntuntoiseen toimintaan kansainvälisesti maailmanrauhan sekä yhteisymmärryksen puolesta monimuotoisessa ja -kulttuurisessa maailmassa. Maailmanrauha on AFS:lle tärkeä arvo, jota epäoikeudenmukaisuus, suvaitsemattomuus, tasa-arvon puute ja ennakkoluulot uhkaavat.

AFS pyrkii vahvistamaan uskoa ihmisarvoon ja jokaisen yksilön sekä kaikkien kansakuntien ja kulttuurien oikeuksiin. AFS rohkaisee jokaista kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja yksilönvapautta kansallisuudesta, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta ja asemasta riippumatta.

AFS:n työ pohjaa ihmisarvon ja erilaisuuden kunnioittamiseen, kulttuuriseen hienotunteisuuteen, yhteisymmärrykseen ja suvaitsevaisuuteen.

AFS korostaa ja rohkaisee toiminnassaan avoimuutta sekä yhdistyksen sisäisissä että sidosryhmäsuhteissa.

Miten AFS muuttaa maailmaa

Iceland with friends

AFS antaa mahdollisuuden vastuuntuntoiseen toimintaan kansainvälisesti maailmanrauhan sekä yhteisymmärryksen puolesta monimuotoisessa ja -kulttuurisessa maailmassa. Maailmanrauha on AFS:lle tärkeä arvo, jota epäoikeudenmukaisuus, suvaitsemattomuus, tasa-arvon puute ja ennakkoluulot uhkaavat.

12182887_1090860610938061_8428667951258672307_o

AFS pyrkii vahvistamaan uskoa ihmisarvoon ja jokaisen yksilön sekä kaikkien kansakuntien ja kulttuurien oikeuksiin. AFS rohkaisee jokaista kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja yksilönvapautta kansallisuudesta, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta ja asemasta riippumatta.

11146363_10155349457410333_1298986582192045698_o-1

AFS:n työ pohjaa ihmisarvon ja erilaisuuden kunnioittamiseen, kulttuuriseen hienotunteisuuteen, yhteisymmärrykseen ja suvaitsevaisuuteen.

13450755_1231223156901805_4985777738664006270_n

AFS korostaa ja rohkaisee toiminnassaan avoimuutta sekä yhdistyksen sisäisissä että sidosryhmäsuhteissa.

Kansainvälisyyskasvatus

AFS on kansainvälisyyskasvatusjärjestö, joka harjoittaa oppilasvaihtoa. Kulttuurien kohtaaminen arjessa on paras keino lisätä kunnioitusta erilaisia ihmisiä ja kulttuureja kohtaan.

TUTKIMUSMATKA KANSAINVÄLISYYTEEN

Vaihto-oppilasohjelma ei ole rento välivuosi tai pitkä lomamatka vaan tutkimusmatka uuteen kulttuuriin. Vuosi on nuorelle tunteiden vuoristorataa: Alussa kaikki on uutta ja ihanaa. Jonkin ajan kuluttua voi koti-ikävä yllättää, kieli tuntuu vaikealta ja paikallinen ruokakin on kummallista. Makuaisti kuitenkin tottuu, kieltä oppii ja kun kavereitakin löytyy, elämä alkaa taas hymyillä. Koko vuosi on ylä- ja alamäkiä täynnä. Kotiinpaluu voi olla myös jännittävää. Oma maailma on muuttunut, eikä paluu vanhaan kaveripiiriin ja tapoihin olekaan oletetun helppoa.

Kokemus on henkilökohtainen, mutta kaikille osapuolille – vaihto-oppilaalle, isäntäperheelle, oppilaan ystävälle ja oppilaan opettajalle – on yhteistä se, että vaihto-oppilasaika antaa uusia kokemuksia, lisää kulttuurienvälistä ymmärrystä ja sisältää ikimuistoisia hetkiä.

AFS ON KANSAINVÄLISYYSKASVATUSJÄRJESTÖ

Kansainvälisyyskasvatus on kahden eri kulttuuritaustasta olevan ihmisen kohtaamista. Vaihto-oppilasvuoden aikana nuori saa kokea, millaista on elää vieraassa maassa ja kulttuurissa. Samoin isäntäperhe näkee oman arkensa aivan uudella tavalla, kun mukana on kansainvälinen perheenjäsen, jolle meidän tapamme ovatkin uusia.

Uskomme, että tällainen henkilökohtainen kokemus vähentää ennakkoluuloja ja parantaa toisten kulttuurien ja tapojen ymmärtämistä. Kansainvälisyys lähtee ruohonjuuritasolta.

Screen Shot 2016-10-03 at 8.13.48 PM

Liity AFS:n jäseneksi ja tue toimintaamme!

Liity AFS:n jäseneksi

Haluatko liittyä AFS Intercultural Programs Finland ry:n jäseneksi? Maksamalla jäsenmaksun tuet AFS:n toimintaa. Samalla kuulet viimeisimmät uutiset vaihto-oppilastoiminnasta Suomessa ja maailmalla.

Liityt jäseneksi maksamalla jäsenmaksun, joka on 15 euroa vuodessa ja opiskelijoilta 5 euroa vuodessa. Laita maksun viestiin oma nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Muistathan päivittää yhteystietosi AFS-toimistoon, jotta jäsentiedote ja muu tiedotusmateriaali löytävät perille.

Tilitiedot:
AFS Intercultural Programs Finland ry
Danske Bank IBAN FI45 8146 9710 0351 13

Uutisia jäsenille

Vuoden ensimmäinen jäsentiedote lähetetään postitse painotuotteena. Sen lisäksi AFS julkaisee nettisivuillaan kertomuksia vaihto-oppilastoiminnasta Suomessa ja maailmalla.

AFS:n yhteistyökumppanit

UNESCO eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ja AFS ovat huhtikuussa 2015 sopineet yhteistyökumppanuudesta.

UNESCO on yksi Yhdistyneiden kansakuntien itsenäisistä erityisjärjestöistä, jonka tarkoituksena on kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla edistää rauhaa ja kansojen välistä yhteistyötä.

Yhteistyön aloittamisessa vahvana motivaationa on järjestöjen yhteinen arvomaailma AFS:n mission sisältäessä kulttuurien välisen ymmärryksen rakentamisen oikeudenmukaisemman ja rauhanomaisen maailman luomiseksi.

Yhteistyöstä sopimisen jälkeen järjestöt alkavat kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja, joiden avulla pyritään edistämään molempien järjestöjen tavoitteita.

AFS käsittelee henkilötietoja laaditun tietosuojaselosteen mukaisesti

Tietosuoja

Tietosuoja ja tietojen luottamuksellisuus on AFS:lle tärkeä asia. Vaihto-oppilaiden, isäntäperheiden tai vapaaehtoisten järjestölle luovuttamia tietoa käytetään ainoastaan AFS-ohjelmien ja -toiminnan asianmukaista toteuttamista varten.

Tietosuojaseloste 2017

Haluatko töihin AFS:lle

Tällä hetkellä AFS:lla ei ole tarjota työpaikkoja. Voit aina jättää avoimen hakemuksen osoitteeseen ja palaamme asiaan.