years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Ohjelma, joka tarjoaa enemmän valinnanvaraa

Tässä ohjelmassa ikähaarukka on laajempi  kuin perinteisessä vuosiohjelmassa Uuteen-Seelantiin, voit olla lähtiessä iältäsi 16 vuotta – 18 vuotta ja 6 kuukautta.  Global Choice -ohjelmaan voidaan hyväksyä myös nuoria, joilla on allergia, erikoisruokavalio tai terveydellinen rajoite.  Rajoitteet saattavat kuitenkin  vaikuttaa kouluvalintaan.

Koulun voi valita useasta vaihtoehdosta (lista kouluista alempana).  Global Choice –ohjelmassa  koulun rooli on keskeinen, sillä vaihto-oppilaan koulu vastaa isäntäperhesijoituksesta ja tuesta vaihto-oppilaalle vaihtokokemuksen aikana.   Sekä koulu että isäntäperhe saavat korvauksen vaihto-oppilaan ottamisesta.

Vaihto-ohjelman aikana Uuden-Seelannin AFS toimii yhteistyössä koulun kanssa ja hoitaa käytännön järjestelyt kuten vakuutuksen,  vaihto-oppilaan vastaanottamisen  ja valmennuksen.  Uuden-Seelannin AFS-toimistossa on myös oma koordinaattori Global Choice –ohjelmaan osallistuvia nuoria varten,  ja hän on tarvittaessa yhteydessä Suomen AFS:ään.   Ohjelmaan osallistuvat  nuoret voivat myös mahdollisuuksien mukaan osallistua oman alueen AFS-vaihto-oppilaille järjestettyihin tapahtumiin.

Lisätietoja

OSALLISTUMISMAKSU

Global Choice –ohjelman hinta vaihtelee koulun mukaan. Maksu sisältää:

 • koulun lukukausimaksun ja kulukorvauksen, jonka koulu maksaa isäntäperheelle
 • sairaus- ja tapaturmavakuutuksen, jonka Uuden-Seelannin AFS ottaa kaikille ohjelman osallistujille.
 • edestakaisen lennon Helsingistä Uuteen-Seelantiin ja matkan isäntäperheesen
 • viisumimaksun
 • valmennusleirin Suomessa ja Uudessa-Seelannissa
 • AFS:n koordinaatiomaksun
 • pakollisten aineiden koulukirjat

Ohjelmahinta ei kata  koulumatkakuluja eikä koulupukua. Lisäksi joissakin valinnaisaineissa on maksu.   Kulut vaihtelevat  osallistujan omien valintojen mukaan 800 -1500 euroon.

Koulut

Osallistumismaksuun sisältyy tässä ohjelmassa koulun lukukausimaksut sekä isäntäperheen kulukorvaus. Osallistumismaksun lisäksi osanottaja maksaa 800-1 500 € koulupuvusta, koulumateriaaleista ja luokkamatkasta osanottajan omista valinnoista riippuen.

GLOBAL CHOICE –OHJELMAN KOULUT 2019
HINTARYHMÄ 1
Vuosiohjelma: 28.800€  / Lukukausiohjelma 18 500€ 
HINTARYHMÄ 2
Lukuvuosiohjelma 32.800 €/ Lukukausiohjelma: 20 500€
HINTARYHMÄ 3
Lukuvuosiohjelma 34.800€/ lukukausiohjelma 21 500€

Hakeminen

1.  Luo  käyttäjätunnus ja salasana AFS:n nettisivuilla ja täytä hakemus.

Täytä hakemus tästä

2.  Kun saamme hakemuksesi AFS-toimistoon, kutsumme sinut haastatteluun.

3.  Jos sinut hyväksytään Global Choice –ohjelman hakijaksi saat täytettäväksesi lomakkeen, johon merkitset koulutoiveesi.

4. Lähetämme lomakkeen Uuden-Seelannin AFS-toimistoon, joka on yhteydessä kouluun ja toimittaa sinulle Suomen AFS-toimiston kautta koulun hakulomakkkeet.  Palauta koulun hakulomakkeet  Suomen AFS-toimistoon.

5. Valitsemasi koulu käy läpi hakemuksesi ja jos koulu voi ottaa sinut oppilaakseen,  saat heiltä alustavan hyväksymisen.  Lopullisesti koulu vahvistaa paikan, kun sinä ja vanhempasi olette allekirjoittaneet sopimuksen koulun kanssa ja olette maksaneet osallistumismaksun.  Koska koulu voi  vahvistaa hyväksyntäsi koulun oppilaaksi vasta saatuaan osallistumismaksun, maksuaikataulu  poikkeaa muiden AFS-vuosi- ja lukukausiohjelmien maksuaikataulusta.

6.  Lopullisen hyväksymisen jälkeen saat koululta viisumia varten tarvittavan vahvistuksen. Suomen AFS avustaa sinua viisumin anomisessa ja tekee matkajärjestelyt.

7.  Ennen lähtöä osallistut Suomessa AFS:n järjestämälle valmennusleirille.   Järjestämme valmennustilaisuuden myös vanhemmillesi.

Osallistusmaksuun sisältyy:

 • Lennot edestakaisin
 • Isäntäperhe
 • Koulupaikka
 • Oma yhdyshenkilö kohdemaassa
 • Kattava sairaus- ja tapaturmavakuutus
 • 24/7 Hätäpäivystys
 • Apu hakuprosessissa
 • Viisumimaksu ja apu viisumin anomisessa
 • Lähtöorientaatioleiri
 • Orientaatioleirit vaihtovuoden aikana
 • Paluuorientaatioleiri