Kirjainyhdistelmä AFS on lyhennelmä American Field Servicestä. AFS on vaihto-oppilasjärjestö, jonka missiona on kasvattaa globaalisti ajattelevia ja osaavia muutoksen rakentajia. AFS on näin ollen laajemmassa mittakaavassa kansainvälisyyskasvatusjärjestö. 

AFS:n juuret juontavat vuoteen 1914, jolloin järjestö lähetti vapaaehtoisia ambulanssinkuljettajia ensimmäisen ja toisen maailmansodan taistelukentille. Toisen maailmansodan päätyttyä ambulanssikuljettajat halusivat suunnata voimavaransa rauhan edistämiseen nähtyään sodan kauheudet. AFS on aina rauhan puolella. Kokemusta vaihtojen järjestämisestä Suomessa on yli 70 vuoden ajalta. AFS on poliittisesti, taloudellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

AFS on listannut ohjelmiensa tavoitteiksi yksilötasolla yhdeksän supervoimaa, jotka voidaan jakaa neljään laajempaan osa-alueeseen. Ne ovat henkilökohtainen kasvu, kulttuurien tuntemus ja ymmärrys, ihmissuhdetaidot sekä kansainvälisyystaidot kuten ymmärrys globaalisti merkittävistä kysymyksistä. Näiden alle linkittyvät muun muassa sopeutumiskyky, kriittinen ajattelu, itsetuntemus, erilaisuuden arvostaminen, vaikuttava viestintä sekä empatiakyky. Kaikki ovat taitoja, joista on hyötyä esimerkiksi työelämässä.

Pinja Meronen, 17 vietti vaihto-oppilasvuotensa Espanjan Alicantessa vuonna 2021-22 ja saimme haastatella häntä AFS:n supervoimista sekä kokemuksista, joita vuosi toi tullessaan.

Pinjalle vaihto-oppilasvuosi oli tärkeä, koska hän halusi kerätä unohtumattomia kokemuksia, oppia espanjaa sekä tutustua uusiin ihmisiin eri maista ja kulttuureista. Pinja oli tutustunut AFS:ään tuttujen kautta, joilta hän oli kuullut paljon positiivisia kokemuksia.

Pinjalle isäntäperheestä tuli vuoden aikana niin läheinen, että Pinja ja perhe ovat olleet vaihdon jälkeen yhteyksissä päivittäin. Isäntäperhe sai vaihtovuoden aikana omien sanojensa mukaan Pinjasta perheeseensä uuden jäsenen. He pääsivät oppimaan uusia asioita toisesta kulttuurista, ja tekivät myös perheenä enemmän asioita yhdessä halutessaan näyttää vaihto-oppilaalle uusia asioita ja paikkoja.

Pinja korostaa, että vaihtovuosi itsessään on niin ainutlaatuinen kokemus, ettei samanlaista mahdollisuutta tule välttämättä toista kertaa vastaan. ”Yksi oppimistani asioista on hetkessä eläminen ja siitä nauttiminen, koska aika tuntui kuluvan hyvin nopeasti, ” sanoo Pinja. ” Yllättävää oli kuinka nopeasti uuteen elämään uudessa maassa tottuu, ja kuinka nopeasti arki siellä alkaa tuntua omalta ja jopa tavalliselta.” Yllättävää oli myös se, että suhteellisen lyhyessä ajassa ja alun lähes kielitaidottomuudesta huolimatta vaihdossa voi saada todella läheisiä ja mahdollisesti elinikäisiä ihmissuhteita.

Kaikkia AFS:n supervoimia pääsee kehittämään ja hyödyntämään vaihto-oppilaana erilaisissa tilanteissa sekä vaihtovuoden aikana että kotimaahan palatessa. Pinja mainitsee henkiseen kasvuun liittyvän sopeutumiskyvyn, kun vaihtovuoden alussa vastaan tuli jatkuvasti uusia tilanteita. ”Eläessäni uuden kulttuurin ympäröimänä, pääsin väistämättäkin käyttämään AFS:n supervoimista kulttuurin tuntemukseen ja ymmärrykseen liittyviä taitoja hyväksymällä ihmisten erilaiset tavat ja tottumukset,” toteaa Pinja. Myös ihmissuhdetaidot kehittyivät oheistuotteena. Yhdeksi supervoimaksi voisi kai listata myös toisen perheen ja tutun yhteisön toisessa maassa. Parhaimmillaan ovi sinne on auki koko loppuelämän.

Oletko kiinnostunut lähtemään vaihtoon ulkomaille? Entä voisiko perheesi kansainvälistyä omassa kodissa tarjoamalla kodin ulkomaalaiselle vaihto-oppilaalle? Lue täältä lisää: https://www.afs.fi/vaihto-oppilaaksi/

 

Teksti:

Jenni Bäckström-Toivanen
AFS Länsi-Uudenmaan Puheenjohtaja

×

 

Hei!

Laita meille viestiä niin vastaamme sinulle aukioloaikojemme (ma-pe 9-16) puitteissa mahdollisimman pian. Terveisin Suomen AFS

×