Yhdysvalloissa tapahtui hiljattain uudentyyppinen kyberrikos eli virtuaalisieppaus, kun muun kuin AFS:n kautta Yhdysvalloissa ollut kiinalainen vaihto-oppilas ja hänen perheensä joutuivat kiristyksen uhreiksi. Vaihto-oppilas pakotettiin rikollisten toimesta lavastamaan oma sieppauksensa, kun rikolliset uhkasivat vahingoittaa hänen perhettään. Oppilas kiristettiin antamaan “todisteet” sieppauksestaan rikollisille, kun nämä uhkasivat hänen perhettään. Kiristys onnistui, ja perhe päätyi maksamaan lunnasrahoja rikollisille.

Lisätietoja tapahtuneesta:
cybertalk.org – The latest cyber kidnapping victim, U.S. exchange student
thehill.com – What is cyber kidnapping and how to protect yourself?

Nimi virtuaalisieppaus on harhaanjohtava, sillä uhria ei todellisuudessa siepata tai vahingoiteta millään tavalla fyysisesti. Tässä tapauksessa rikolliset eivät toimineet Yhdysvalloista käsin eivätkä olleet fyysisesti tekemisissä vaihto-oppilaan tai hänen perheensä kanssa.

Mitä AFS tekee pitääkseen osallistujat ja heidän perheensä turvassa?

AFS:n tukiverkosto on olemassa siksi, että vaihto-oppilaiden mahdollisiin huoliin, murheisiin ja ongelmiin voidaan reagoida ajoissa. Isäntäperheen, AFS:n yhteyshenkilön ja hätätapauksessa myös viranomaisten kontaktointi ajoissa voi estää ongelmia jo ennen niiden syntymistä.

AFS muistuttaa jokaista toiminnassaan mukana olevaa siitä, että oppilaan mahdollisista huolenaiheista kannattaa keskustella heti niiden syntyessä. Kannustamme isäntäperheitä tarjoamaan perheessään oleville vaihto-oppilaille ympäristön, jossa he voivat tuoda myös mahdolliset huolensa ja murheensa esiin. Ongelmatapauksissa AFS:n tukiverkosto auttaa niin oppilaita kuin isäntäperheitä, ja hätätapauksissa on syytä olla yhteydessä myös viranomaisiin.

Vaikka Yhdysvalloissa tapahtunutta uudentyyppistä rikosta ei ole tapahtunut Suomessa, kannattaa nuoria kehottaa keskustelemaan myös henkilökohtaisista ja ikävistäkin asioista. Henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta on myös tärkeää muistaa sosiaalisen median vastuullinen käyttö. Sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat ja henkilötiedot voivat pahimmassa tapauksessa päätyä rikollisten käyttöön, jolloin henkilön kuvia ja tietoja saatetaan käyttää luvattomiin ja rikollisiin tarkoituksiin.

AFS mahdollistaa ihmisten toimimisen vastuullisina globaaleina kansalaisina, jotka työskentelevät rauhan ja ymmärryksen puolesta monimuotoisessa maailmassa. Se tunnustaa, että rauha on dynaaminen käsite, jota uhkaavat epäoikeudenmukaisuus, epätasa-arvo ja suvaitsemattomuus. AFS pyrkii vahvistamaan uskoa jokaisen ihmisen ja kaikkien kansojen ja kulttuurien arvokkuuteen ja arvoon.

Lisätietoja:
09 666 644
[email protected]


Safety of exchange students in Finland and abroad

Recently, a new type of cybercrime occurred in the United States known as virtual kidnapping when a non-AFS exchange student from China and his family became victims of extortion. The exchange student was coerced by criminals to stage his own kidnapping as they threatened to harm his family. The student was pressured into providing “evidence” of his kidnapping to the criminals, who were threatening his family. The extortion succeeded, and the family ended up paying ransom money to the criminals.

More information about the incident:
cybertalk.org – The latest cyber kidnapping victim, U.S. exchange student
thehill.com – What is cyber kidnapping and how to protect yourself?

The term virtual kidnapping is misleading because the victim is not actually physically abducted or harmed in any way. In this case, the criminals did not operate from within the United States and were not physically in contact with the exchange student or his family.

What AFS does to keep participants and their families safe?

The support network of AFS exists so that potential concerns, worries, and problems of exchange students can be addressed promptly. Contacting the host family, AFS support personnel, and, in emergencies, authorities early on can prevent problems before they arise.

AFS reminds everyone involved in its activities to discuss any concerns of the student immediately as they arise. We encourage host families to provide an environment for exchange students where they can also express any concerns and worries. In case of problematic situations, AFS’s support network assists both students and host families, and in emergencies, it is advisable to also contact the authorities.

Although this new type of crime that occurred in the United States has not happened in Finland, young people should be encouraged to discuss personal matters, even unpleasant ones. For personal safety, it is also important to remember responsible use of social media. Pictures and personal information shared on social media can, in the worst case, end up in the hands of criminals, who may then use the person’s images and information for unauthorized and criminal purposes.

AFS enables people to act as responsible global citizens, working towards peace and understanding in a diverse world. It recognizes that peace is a dynamic concept threatened by injustice, inequality, and intolerance. AFS seeks to strengthen belief in the dignity and worth of every individual and all peoples and cultures.

More information:
09 666 644
[email protected]


 

×

 

Hei!

Laita meille viestiä niin vastaamme sinulle aukioloaikojemme (ma-pe 9-16) puitteissa mahdollisimman pian. Terveisin Suomen AFS

×