AFS Intercultural Programs Finland ry kannattaa lukiolakiehdotuksen muutoksia, jotka tähtäävät vahvempaan kansainvälisyysosaamiseen sekä muualla hankitun osaamisen tunnustamiseen.

Mm. vaihto-oppilasohjelmavuosi kehittää kiistämättömällä tavalla nuorten kansainvälisyystaitoja, jotka EU -komissio on tunnistanut avaintaidoksi ja jotka OECD on määritellyt globaalin talouden ja työelämän tärkeiksi osaamistaidoiksi.

Vaihto-oppilasvuosi toisella asteella parantaa merkittävästi kielitaitoa, mutta myös opettaa ymmärtämään muita kulttuureita. Lukioiässä hankittu pidempi kansainvälisyyskokemus, mihin sisältyy koulunkäynti kohdemaan paikallisessa oppilaitoksessa sekä arjen jakaminen paikallisen perheen kanssa kartuttaa merkittävää ja laajaa kansainvälisyysosaamista. Myöhemmällä iällä mahdollisesti tapahtuva opiskelu ulkomailla ei anna yhtä monipuolista ja kattavaa kansainvälisyyskokemusta, koska kokemusympäristö on erilainen.

Lukioiässä hankittu kansainvälisyyskokemus, erityisesti ulkomailla suoritetut opinnot pitäisi tunnistaa osaksi lukio-opintoja. Vuoden tai puolen vuoden opiskelu ulkomailla lukioiässä ei saisi pidentää nuoren valmistumista Suomessa.  Ulkomailla suoritettujen opintojen tunnistamisen ja tunnustamisen tueksi olisi käytettävä standardisoitua, mahdollisesti yhteiseurooppalaista mallia, jolla yhdenvertaisuus taataan, eikä se ole kiinni yksittäisen henkilön päätöksestä.

Myös opintorahan myöntäminen lukioaikana ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun nostaisi nuorten kiinnostusta lähteä ulkomaille opiskelemaan sekä myös mahdollistaisi sen entistä useammalle nuorelle.

Niille nuorille, joilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta lähteä ulkomaille opiskelemaan lukioaikana, voidaan kansainvälisyyskasvatusta toteuttaa myös mahdollistamalla ulkomaalaisten nuorten opiskelu suomalaisessa lukiossa. Näin on mahdollista saada omassa lukiossa kansainvälisyyskokemus, joka kartuttaa kielitaitoa ja vahvistaa kulttuuriymmärrystä.

Uusi lukiolaki peräänkuuluttaa tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Myös yhteistyötä lukioiden ja kansainvälisyyskasvatusta toteuttavien järjestöjen välillä tulisi vahvistaa ja tukea.

Opinto-ohjauksen merkitys on kansainvälisyyskasvatuksessa avainasemassa. Parhaimmillaan opinto-ohjaaja kannustaa nuorta kansainvälisiin oppimiskokemuksiin ja avustaa hankitun osaamisen tunnistamisessa. Kansainvälisyystaidot ja kansainvälisyyskasvatuksen sisällöt tulisi sisällyttää vahvasti jo opettajan pedagogisiin opintoihin sekä täydennysopintoihin.

AFS INTERCULTURAL PROGRAMS FINLAND RY:N LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LUKIOLAISTA

OKM046:00/2017

Helsinki, 6.3.2018

Anni Siltanen                                  Kirsi Erofejeff-Engman
Puheenjohtaja                                Toiminnanjohtaja

×

 

Hei!

Laita meille viestiä niin vastaamme sinulle aukioloaikojemme (ma-pe 9-16) puitteissa mahdollisimman pian. Terveisin Suomen AFS

×