Kautta rantain on kaikunut, että niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia vaihto-oppilaitamme on ollut mukana Euroopan nuorten parlamentin (EYP) toiminnassa vapaaehtoisena tai osallistujana. Yksi heistä on tänä keväänä ylioppilaaksi valmistuva Mitja Sainio, jolla on monta rautaa tulessa niin EYP:lla kuin AFS:lla. Sainio kirjoitti meille blogitekstin järjestöjen yhtymäkohdista.

Meksikossa vaihdossa ollut Sainio on  toiminut AFS-vapaaehtoisena vuodesta 2017 lähtien. Hän on ollut mukana kesäohjelmatiimissä ja paikallisyhdistystoiminnassa sekä toiminut leirinvetäjänä ja leiripäällikkönä.  Euroopan nuorten parlamentissa hän on ollut istuntojen järjestäjänä ja mediatiimin jäsenenä. Sainio on myös EYP Finlandin hallituksen varajäsen ja EYP Helsingin hallituksen puheenjohtaja.

 

AFS:n uusi strategia painottaa entistä näkyvämpää yhteiskunnallista osallistumista sen tärkeinä pitämien arvojen edistämiseksi. AFS ja Euroopan nuorten parlamentti (EYP) jakavat monia ydinarvoja, joten järjestöjen välinen yhteistyö on luonnollinen askel molemmille. Itselleni kenties näkyvin näistä arvoista on vapaaehtoisuus. Sekä AFS:n että EYP:n toiminnan moottori on jäsenten sisäinen motivaatio. AFS:n vaihto-oppilaille järjestettävää toimintaa organisoivat vapaaehtoiset, ja itse vaihto-oppilastoiminnan mahdollistavat isäntäperheet, jotka ottavat nuoren perheenjäseneksi saamatta taloudellista korvausta. EYP:n toiminnan pääpainopiste on parlamenttisimulaatioilla, joiden akateemisesta sisällöstä, mediasisällöstä sekä käytännön järjestelyistä vastaavat vapaaehtoisista koostuvat tiimit.

Myös järjestöjen toiminnan tavoitteissa on huomattavasti yhtymäkohtia. AFS ja EYP kannustavat nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja luovat tilaisuuksia kulttuurienvälisen ymmärryksen syventämiselle. Molemmat antavat nuorille mahdollisuuksia kehittää taitojaan laaja-alaisesti niin osallistujana kuin vapaaehtoisena.

Vaikka EYP:n istunnot mukailevatkin Euroopan parlamentin toimintaa, ei järjestön tavoitteiden toteutus rajoitu Euroopan unioniin: myös Venäjällä ja Turkissa on aktiivinen EYP-kansalliskomitea. Monesti EYP:n jäsenet osallistuvat myös useisiin istuntoihin ulkomailla, tai vähintäänkin tapaavat kotimaassaan järjestettävässä istunnossa muualta Euroopasta tulleen osallistujan. Mahdollisuudet oppia omasta ja toisista kulttuureista ovat siis oleellinen osa kummankin toimintaa.

Omat kokemukseni AFS-vapaaehtoisena ja EYP-aktiivina ovat korostaneet samanlaisia asioita. Vaihto-oppilaille järjestetyissä tapahtumissa ja EYP-istunnoissa on läsnä sama kunnioittamisen ilmapiiri, jossa osallistujat näyttävät todellista kiinnostusta muiden ajatuksia kohtaan. Tällainen ympäristö mahdollistaa aiemmin mainitsemani kulttuurienväliset oppimismahdollisuudet, jotka itse koen molempien vapaaehtoiskokemusten tärkeimmäksi anniksi. Ei liene ihme, että useampikin Suomeen tullut AFS-vaihtari on osallistunut menestyksekkäästi EYP-istuntoihin vaihto-oppilasvuotensa aikana.

Osallistujien lisäksi AFS:n ja EYP:n tapahtumia järjestävissä ihmisissä näkyy sama intohimo vapaaehtoistyötä kohtaan: halu tehdä vaihto-oppilasvuodesta tai ensimmäisestä istunnosta yhtä ikimuistoisia, kuin mitä ne ovat itselle olleet. Lempitehtäväni AFS-vapaaehtoisena on leirien järjestäminen. Leireillä vapaaehtoinen pääsee puhumaan vaihto-oppilaiden kanssa vuoteen liittyvistä ajatuksista ja solmukohdista. Niihin tarttumalla voi auttaa toista nuorta saamaan kokemuksestaan kaiken irti.

AFS-vaihto-oppilaita ja vapaaehtoisia

EYP-istunnoissa suosikkiroolini on ollut järjestäjä. Järjestäjänä olen neuvonut tuoreita delegaatteja uudessa, mahdollisesti hämmentävässä tilanteessa. Koen, että leiriohjaajan ja järjestäjän roolit ovat tukeneet toisiaan tässä mielessä. Järjestäjän tehtävä vastata käytännön järjestelyistä opettaa sopeutumaan odottamattomiin tilanteisiin ja aikataulumuutoksiin, joita saattaa ilmetä vaihtarileirinkin aikana. Nämä taidot ovat toki erinomaisen hyödyllisiä elämässä yleensäkin.

AFS:n vaihto-oppilasohjelma on ehdottoman suositeltava EYP-kokemuksestaan innostuneelle nuorelle, sillä kulttuurivaihto tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää syvempää kielitaitoa sekä ymmärrystä maailmasta ja itsestä. Erityisesti tuoreelle paluuvaihtarille EYP:n istunnot taas voivat AFS:n oman vapaaehtoistoiminnan rinnalla tarjota sitä kohdemaassa koettua kansainvälisyyden, avoimuuden ja lämminhenkisyyden ilmapiiriä, jota arki mahdollisesti ja täysin ymmärrettävästi saa jo ikävöimään.”

Mitja Sainio
Euroopan nuorten parlamentti Suomessa (EYP Finland) on koulutuksellinen ja puolueeton nuorisojärjestö. EYP:n missio on inspiroida ja vahvistaa nuorten eurooppalaisten mahdollisuuksia tulla avoimiksi ja aktiiviksi kansalaisiksi.
AFS:n missio on enemmän globaalisti ajattelivia ja osaavia tulevaisuuden rakentajia. Tavoitteemme on osallistujien kasvu aktiivisiksi kansalaisiksi.
Yhtenevä päämäärä ja arvopohja petaavat loistavan maaperän yhteiselle kasvulle.  AFS rahoittaa EYP:n koulukiertuetta syksyllä 2019.

×

 

Hei!

Laita meille viestiä niin vastaamme sinulle aukioloaikojemme (ma-pe 9-16) puitteissa mahdollisimman pian. Terveisin Suomen AFS

×