Vaihtovuodella voi olla koko elämän mittainen vaikutus

 

Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan entiset AFS-vaihto-oppilaat ovat hyötyneet selkeästi lukioaikana ulkomailla viettämästään vaihto-oppilasvuodesta. Tutkimukseen osallistui yli 2 000 entistä vaihto-oppilasta 15 eri maasta.

Entiset vaihto-oppilaat puhuvat vertaisryhmää todennäköisemmin vähintään yhtä vierasta kieltä sujuvasti, heillä on ystäviä eri kulttuureista ja he hakeutuvat kansainvälisiin työtehtäviin. Vaihto-oppilasvuotta seuraa usein lisää opiskelijavaihtoja, työskentelyä ulkomailla, kansainvälistä vapaaehtoistyö ja monikulttuurisia avioliittoja. Tutkimustulokset viittaavat, että kulttuurienvälinen vuorovaikutus on osa entisten vaihto-oppilaiden arvomaailmaa ja he kannustavat myös omia lapsiaan opiskeluun ulkomailla.

Lue tästä 2016 tehdystä tutkimuksesta

Tässä AFS-vaihdon vaikutuksista, 2005