AFS:n apurahat


AFS-vaihto-oppilailla on mahdollisuus hakea apurahaa AFS:n stipendirahastosta. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon oppilaan ja perheen taloudellinen asema. 

Apurahoja jaettaessa pyritään suosimaan uudempiin kohdemaihin lähteviä oppilaita, mutta myös muihin maihin myönnetään apurahoja. Apurahoja jaetaan 10-15 kpl ja niiden suuruus on 500 - 1 000 euroa riippuen perheen taloudellisesta asemasta ja kohdemaasta.

Edellisten lisäksi haettavana on AFS:n perintölahjoituksena saamasta rahastosta kaksi 3000 euron apurahaa yksinhuoltajaperheistä tuleville vaihto-oppilaille.

Päätökset apurahoista tehdään seuraavalla aikataululla:
Talvilähdöt 31.5. ja 31.10. lähtöä edeltävänä vuonna.
Kesälähdöt 31.10. edeltävänä vuonna ja 28.2. lähtövuonna.

Apurahoista myönnetään puolet ensimmäisenä päivämääränä ja puolet toisena päivämääränä.

Apurahoja kannattaa tiedustella myös suoraan muilta tahoilta kuten erilaisilta säätiöiltä, ystävyysseuroilta tai oman paikkakunnan yrityksiltä. AFS:n toimisto auttaa tarvittaessa apurahahakemusten laatimisessa.