Tietosuoja ja tietojen luottamuksellisuus on AFS:lle tärkeä asia. Vaihto-oppilaiden, isäntäperheiden tai vapaaehtoisten järjestölle luovuttamia tietoa käytetään ainoastaan AFS-ohjelmien ja -toiminnan asianmukaista toteuttamista varten. 

Tutustu AFS:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 pykälien mukaiseen tietosuojaselosteeseen.