Hallitukseen kuuluu 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka valitaan maaliskuussa yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenen kausi on kaksi vuotta.

Hallitustyö on vapaaehtoistyötä

 

Järjestömme toiminta niin Suomessa kuin muissakin maissa perustuu vapaaehtoisten panokseen. Myös kaikki hallituksen jäsenet ovat AFS:n vapaaehtoisia. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus asettua ehdolle, ja jokainen jäsen voi äänestää hallituksen jäsenten vaalissa. Jäsenenä voit siis vaikuttaa vaikuttaa osallistumalla yhdistyksen vuosikokoukseen.

Hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että vuosikokouksessa asetetut tavoitteet saavutetaan. Kokousten aiheina ovat muun muassa yhdistyksen talous, strategian kehittäminen sekä toimintasuunnitelman seuranta. Hallituksen jäsenet tekevät kokousten välilä valmistelevia töitä tahoillaan. Vaaleilla valittujen jäsenten lisäksi myös Suomen AFS:n toiminnanjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin.

Jos olet kiinnostunut hallituksen toiminnasta, sinulla on ideoita tai kysymyksiä, ota yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan fin.puheenjohtaja@afs.org.

Suomen AFS:n hallituksen jäsenet 2015-2016

Hallituksen jäsenet tavoittaa sähköpostitse osoitteesta etunimi.sukunimi@afs.org

Anni Siltanen, puheenjohtaja
Riikka Hirvikallio
Katarina Laaksonen
Kaisu Karvala
Heikki Pihlajamäki
Juhani Puisto
Sallamaari Pyyny
Iina Sorvari
Laura Rinne, varajäsen
Iisa Mattila, varajäsen