Hallitukseen kuuluu 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka valitaan maaliskuussa yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenen kausi on kaksi vuotta.

Hallitustyö on vapaaehtoistyötä

 

Järjestömme toiminta niin Suomessa kuin muissakin maissa perustuu vapaaehtoisten panokseen. Myös kaikki hallituksen jäsenet ovat AFS:n vapaaehtoisia. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus asettua ehdolle, ja jokainen jäsen voi äänestää hallituksen jäsenten vaalissa. Jäsenenä voit siis vaikuttaa vaikuttaa osallistumalla yhdistyksen vuosikokoukseen.

Hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että vuosikokouksessa asetetut tavoitteet saavutetaan. Kokousten aiheina ovat muun muassa yhdistyksen talous, strategian kehittäminen sekä toimintasuunnitelman seuranta. Hallituksen jäsenet tekevät kokousten välilä valmistelevia töitä tahoillaan. Vaaleilla valittujen jäsenten lisäksi myös Suomen AFS:n toiminnanjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin.

Jos olet kiinnostunut hallituksen toiminnasta, sinulla on ideoita tai kysymyksiä, ota yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan [email protected].

Suomen AFS:n hallituksen jäsenet 2017-2018

Hallituksen jäsenet tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Anni Siltanen, puheenjohtaja
Juhani Puisto, varapuheenjohtaja
Riikka Hirvikallio
Tiina Lehikoinen
Riikka Uljas-Bärman
Anne Dahl
Minttu Karppelin
Iina Sorvari
Laura Rinne, varajäsen
Iisa Mattila, varajäsen