Missio


Suomen AFS on poliittisesti, taloudellisesti ja uskonnollisesti sitoumaton vapaaehtoistoimintaan perustuva kansainvälisyyskasvatusjärjestö, joka harjoittaa nuorisovaihtoa. Sen tavoitteena on edistää rauhaa, suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten ja kulttuurien välillä oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi.


Arvot


AFS antaa mahdollisuuden vastuuntuntoiseen toimintaan kansainvälisessä yhteiskunnassa, ja maailmanrauhan sekä yhteisymmärryksen puolesta, monimuotoisessa ja -kulttuurisessa maailmassa. Maailmanrauha on AFS:lle tärkeä arvo, jota epäoikeudenmukaisuus, suvaitsemattomuus, tasa-arvon puute ja ennakkoluulot uhkaavat.

AFS pyrkii vahvistamaan uskoa ihmisarvoon ja jokaisen yksilön sekä kaikkien kansakuntien ja kulttuurien oikeuksiin. AFS rohkaisee jokaista kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja yksilönvapautta kansalaisuudesta, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta ja asemasta riippumatta.

AFS:n työ pohjaa ihmisarvon ja erilaisuuden kunnioittamiseen, kulttuuriseen hienotunteisuuteen, yhteisymmärrykseen ja suvaitsevaisuuteen.

AFS korostaa ja rohkaisee toiminnassaan avoimuutta sekä yhdistyksen sisäisissä että sidosryhmäsuhteissa.