AFS UNESCOn yhteistyökumppaniksi

UNESCO eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ja AFS ovat huhtikuussa sopineet yhteistyökumppanuudesta.
 
UNESCO on yksi Yhdistyneiden kansakuntien itsenäisistä erityisjärjestöistä, jonka tarkoituksena on kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla edistää rauhaa ja kansojen välistä yhteistyötä.

Yhteistyön aloittamisessa vahvana motivaationa on järjestöjen yhteinen arvomaailma AFS:n mission sisältäessä kulttuurien välisen ymmärryksen rakentamisen oikeudenmukaisemman ja rauhanomaisen maailman luomiseksi.

Yhteistyöstä sopimisen jälkeen järjestöt alkavat kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja, joiden avulla pyritään edistämään molempien järjestöjen tavoitteita.