AFS tukee isäntäperheitä


Et ole isäntäperheenä ikinä yksin. AFS on panostanut tukiverkkoon, jotta isäntäperheet saavat apua ja neuvoja aina tarvittaessa.


Tuki on lähellä


Ennen vaihto-oppilaiden tuloa järjestetään isäntäperheorientaatio, jonka aikana perheet voivat tutustua toisiinsa ja alueen vapaaehtoisiin - niihin samoihin, jotka ovat tukena koko vuoden ajan. Kaikki perheet saavat AFS:n isäntäperheoppaan.

Jokaiselle nimetään oma yhdyshenkilö, johon vaihto-oppilas ja perhe voivat pitää yhteyttä koko ohjelman ajan. Yhdyshenkilö auttaa molempia osapuolia myös solmukohdissa. Jos ongelmien vuoksi päädytään perheenvaihtoon, AFS etsii vaihto-oppilaalle uuden isäntäperheen. Kesäoppilaiden yhdyshenkilö on toimiston kesäohjelmakoordinaattori. 


Tukea arjessa


AFS hakee vaihto-oppilaalle koulupaikkaa isäntäperheen ehdottamasta lukiosta. Vaihto-oppilas voi lainata tarvitsemansa koulukirjat AFS-toimistoa ja AFS vastaa myös niiden toimituskuluista. Jos koulumatka on yli 3 kilometriä, AFS korvaa koulumatkasta aiheutuvat kustannukset. AFS pyytää koulua nimeämään vaihto-oppilaalle yhdysopettajan, joka auttaa lukujärjestyksen tekemisessä. Myös perhe voi olla yhteydessä yhdysopettajaan.

AFS tukee vaihto-oppilaan suomen- tai ruotsinkielen opiskelua korvaamalla kurssimaksuja ja matkakuluja kielikurssille. 


Paikallisyhdistys isäntäperheiden tukena


AFS:n paikallisyhdistykset järjestävät vuoden aikana erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia, joihin vaihto-oppilaan lisäksi koko perhe voi osallistua. Suosittuja ovat erityisesti maaillat. Myös lyhytvaihdot eri paikallisyhdistysten välillä ovat mahdollisia, esimerkiksi Turun oppilaat menevät viikoksi Joensuuhun ja sieltä tullaan vastavuoroisesti Turkuun vierailulle.

Paikallisyhdistysten toiminta vaihtelee paikkakunnittain. Isäntäperheet voivat halutessaan osallistua tapahtumien suunnitteluun. 


Sairastuminen ja erikoistilanteet


Kaikilla vaihto-oppilailla on AFS:n sairaus- ja tapaturmavakuutus. Vakuutus kattaa lääkärikäynnit, reseptilääkkeet ja tapaturmat hammashoitoa lukuuottamatta. Iltaisin ja viikonloppuisin AFS:llä on käytössä päivystysnumero, johon isäntäperhe tai vaihto-oppilas voivat soittaa hätätapauksessa.